Web používa súbory cookies. Prehliadaním vyjadrujete súhlas s ich používaním. Chcem vedieť viac.
Od 25. mája 2018 zdieľame všetky informácie v súlade s GDPR

Poskytujeme odborné školenia k problematike oblúkových výbojov pre pracovníkov v oblasti energetiky, elektro-údržby, elektro-montáže a testovania elektrických zariadení.

Školenia vykonávame v slovenskom i anglickom jazyku v týchto oblastiach:
  • Čo je oblúkový výboj, príčiny a  nebezpečie vyplývajúce pre obsluhu. Spôsoby eliminácie rizika.
  • Požiadavky na realizáciu opatrení na ochranu pracovníkov pred účinkami oblúkového výboja v zmysle „harmonizovanej“ normy STN a ČSN EN 50110-1.
  • Ako správne interpretovať výsledky zo štúdie posúdenia rizík vyplývajúcich z oblúkového výboja (riziká, energie, značenie, vzdialenosti priblíženia sa, pracovné postupy, prevádzkové nastavenia).
  • Interpretácia údajov použitých na značenie rozvádzačov a použitie v každodennej praxi.
  • Výber a použitie osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) na základe výsledkov štúdie oblúkového výboja – bezpečnosť, variantné riešenia, kombinácie, kvalita a ceny.
  • Technické a prevádzkové riešenia na aktívne znižovanie rizík spojených s potenciálnym oblúkovým výbojom.

Dopyt