Web používa súbory cookies. Prehliadaním vyjadrujete súhlas s ich používaním. Chcem vedieť viac.
Od 25. mája 2018 zdieľame všetky informácie v súlade s GDPR

Poskytujeme odborné konzultácie k problematike oblúkových výbojov pre manažérov a pracovníkov v oblasti energetiky, elektro-údržby, správy technických zariadení a budov a bezpečnosti.

Konzultácie vykonávame v slovenskom i anglickom jazyku v týchto oblastiach:

  • Požiadavky na realizáciu opatrení na ochranu pracovníkov pred účinkami oblúkového výboja v zmysle „harmonizovanej“ normy STN a ČSN EN 50110-1.
  • Vzťahy a aplikácia jednotlivých národných a medzinárodných noriem, napr. EN 50110-1, IEC 60909, IEEE 1584, NFPA 70E.
  • Ako realizovať štúdiu na posúdenie rizík vyplývajúcich z oblúkového výboja pre konkrétnu situáciu a prevádzku.
  • Ako správne interpretovať výsledky zo štúdie posúdenia rizík vyplývajúcich z oblúkového výboja (riziká, energie, značenie, vzdialenosti priblíženia sa, pracovné postupy, prevádzkové nastavenia).
  • Výber a použitie osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) na základe výsledkov štúdie oblúkového výboja – bezpečnosť, variantné riešenia, kombinácie, kvalita a ceny. Vzťahy jednotlivých metodológií a prístupov a noriem. Možnosti riešenia nejasností a protirečení.
  • Technické a prevádzkové riešenia na aktívne znižovanie rizík spojených s potenciálnym oblúkovým výbojom.

Dopyt