Web používa súbory cookies. Prehliadaním vyjadrujete súhlas s ich používaním. Chcem vedieť viac.
Od 25. mája 2018 zdieľame všetky informácie v súlade s GDPR

Oblúkový výboj je neočakávaná výbušná udalosť. Pravdepodobnosť  vzniku nie je možné stanoviť, ale je možné  určiť energiu takéhoto výboja, ak vznikne. Na základe toho je možné potom urobiť všetky potrebné opatrenia na ochranu pracovníkov, technológie a zachovanie prevádzkyschopnosti v súlade s STN EN 50110 - 1 (ČSN EN 50110 – 1) a NFPA 70E. Postup na analýzu a elimináciu rizík vyplývajúcich z potenciálneho oblúkového výboja priemyselných elektrických inštalácií sa nazýva Arc Flash Risk Assessment / Analýza rizika oblúkového výboja.

Máme bohaté skúsenosti z realizácie Analýz rizika oblúkového výboja, pre globálne pôsobiace spoločnosti podľa rôznych medzinárodných a národných noriem a interných predpisov, napr. EN 50110 – 1, NFPA 70E, OSHA, IEEE 1584, ANSI, NEC a IEC 60909. Rešpektujeme požiadavku na krátke dodacie termíny a jazykovú mutáciu štúdie a jednotlivých jej výstupov. Pre realizáciu Štúdie rizika oblúkového výboja používame špičkový software a technickú podporu spoločnosti EasyPower LLC, USA.

studie-rizik-oblikoveho-vyboja

Samotná štúdia štandardne obsahuje:

  1. Kontrola skratovej odolnosti istiacich prvkov a elektrickej inštalácie
  2. Kontrola koordinácie istenia (selektivita)
  3. Stanovenie energií potenciálnych oblúkových výbojov a tried nebezpečenstva
  4. Stanovenie hraníc priblíženia sa
  5. Spracovanie štítkov pre značenie prvkov elektrickej inštalácie v lokálnom jazyku
  6. Odporučenie príslušných Osobných ochranný pracovných pomôcok podľa rôznych harmonizovaných noriem

 

Pozn.: Oblúkový výboj je veľmi nebezpečná, neočakávaná, výbušná, elektrická udalosť spôsobená buď skratom, skratom pri vypínaní/zapínaní,  alebo vypínaní/zapínaní elektrických obvodov pod záťažou. Oblúk vzniká medzi dvoma, alebo viacerými elektródami a prejavom explozívnej situácie je teplota, ktorá dosahuje až 20 000 °C, hlasitosť  až 120 dB, intenzívne UV a IR žiarenie a tlaková vlna, ktorá unáša predmety v okolí a čiastočky roztaveného kovu z elektród.

Dopyt