The website uses cookies. By browsing, you agree to their use. I want to know more.
From May 25, 2018, we share all information in accordance with the GDPR.

We fully cover the design and the development of projects in the area of power current electrical engineering and lightning rods. We provide electrical installations and the electrical protection of industrial and residential buildings, including their connection wires and feeder lines. In the industrial sector, emphasis is placed on the design of technological electrical installations and the manufacturing of electrical construction documents, machinery and machinery and panelboards and the provision of the necessary electrical and electrical installation works, including switchboards and lightning rods.

 

 

projektovanie-a-montaz-elektrickych-instalacii-maly.jpg

Poskytujeme i služby adaptácie technického a bezpečnostného stavu existujúcich elektrických inštalácií objektov a bleskozvodov, technických zariadení elektrických, výrobno-strojných zariadení i spotrebičov zo súčasných prevádzkových a užívateľských podmienok, na nové, platné i pripravované technické normy a predpisy, napr.: IEC, ISO, EN, STN, ČSN, NFPA a NEC. Pri aplikácii riešení rešpektujeme rastúce nároky a požiadavky bezpečnosti a zdravia pri práci (vrátane Analýzy rizika oblúkového výboja - Arc Flash Risk Assessment), krátke dodacie termíny a jazyk spracovania.

Request