Web používa súbory cookies. Prehliadaním vyjadrujete súhlas s ich používaním. Chcem vedieť viac.
Od 25. mája 2018 zdieľame všetky informácie v súlade s GDPR

Błysk łukowy to niespodziewane zdarzenie wybuchowe. Nie można określić prawdopodobieństwa jego wystąpienia, ale można określić energię takiego błysku, jeśli wystąpi. Na tej podstawie można następnie podjąć wszelkie niezbędne działania w celu ochrony personelu, techniki i utrzymania sprawności zgodnie z normą STN EN 50110-1 (ČSN EN 50110-1) i NFPA 70E. Procedura analizy i eliminacji zagrożeń wynikających z potencjalnego błysku łukowego na przemysłowych instalacjach elektrycznych nosi nazwę Arc Flash Risk Assessment/Analiza zagrożenia błyskiem łukowym.

Mamy duże doświadczenie w wykonywaniu Analiz zagrożenia błyskiem łukowym dla firm działających na całym świecie zgodnie z różnymi międzynarodowymi i krajowymi normami oraz wewnętrznymi regulacjami, np. EN 50110-1, NFPA 70E, OSHA, IEEE 1584, ANSI, NEC i IEC 60909. Szanujemy wymóg krótkich terminów realizacji i wersji językowych opracowania oraz jego poszczególnych wyników. Do realizacji Analizy zagrożenia błyskiem łukowym wykorzystujemy najnowocześniejsze oprogramowanie i wsparcie techniczne firmy EasyPower LLC, USA.
studie-rizik-oblikoveho-vyboja

Samo opracowanie standardowo zawiera:

  • Kontrola odporności na zwarcie bezpieczników i instalacji elektrycznych
  • Kontrola koordynacji zabezpieczeń (selektywność)
  • Określenie energii potencjalnych błysków łukowych i klas zagrożenia
  • Określenie granic podejścia
  • Przetwarzanie etykiet do oznaczania elementów instalacji elektrycznej w języku lokalnym
  • Zalecenie odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej zgodnie z różnymi normami zharmonizowanymi

 

Uwaga: Błysk łukowy jest bardzo niebezpiecznym, niespodziewanym, wybuchowym zdarzeniem elektrycznym spowodowanym przez zwarcie, zwarcie podczas wyłączania/włączania, lub wyłączanie/włączanie obwodów elektrycznych pod obciążeniem. Łuk powstaje między dwiema lub większą liczbą elektrod, a sytuacja wybuchowa charakteryzuje się temperaturą sięgającą 20 000°C, głośnością aż do 120 dB, intensywnym promieniowaniem UV i IR oraz falą ciśnieniową, która znosi z elektrod znajdujące się w pobliżu przedmioty i cząstki stopionego metalu.

Zapotrzebowanie