The website uses cookies. By browsing, you agree to their use. I want to know more.
From May 25, 2018, we share all information in accordance with the GDPR.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VADIAS s.r.o. (jako administratora danych), z siedzibą pod adresem: Tehelná 78, 915 01 Nowe Miasto nad Wagiem, Słowacja, REGON: 36 318 515. Firma jest zarejestrowana w Rejestrze handlowym

Sądu Rejonowego w Trenczynie w dziale Sro, wpis 12672/R w zakresie:

  1. imię i nazwisko
  2. firma
  3. adres e-mail
  4. telefon

Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat i w celu wysyłania powiadomień handlowych (wysyłanych maksymalnie raz w miesiącu, za pośrednictwem platformy internetowej prowadzonej na terenie UE) w zakresie:

  1. informacji o produktach, ofert specjalnych
  2. zaproszeń na profesjonalne seminaria, szkolenia i targi
(W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania tych informacji, klikając na odpowiedni link w stopce wiadomości)

Zgodnie z art. 15-22 Rozporządzenia osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: informacji o przetwarzaniu, potwierdzenia przetwarzania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.