Web používa súbory cookies. Prehliadaním vyjadrujete súhlas s ich používaním. Chcem vedieť viac.
Od 25. mája 2018 zdieľame všetky informácie v súlade s GDPR

Komplexne pokrývame návrh, projekciu a montáž ochrán proti atmosférickým výbojom/bleskom pre priemyselné a bytové objekty.
Celý proces realizujeme v súlade s novými normami STN EN 60439-1 až STN EN 60439-4.

projektovanie-a-montaz-bleskozvodov-maly.jpg

Pri projektovaní ochrany pred zásahom blesku a prepätia do objektu dodržiavame tento postup:

  • Analýza rizika zásahu blesku do objektu
  • Návrh systému ochrany pred bleskom
  • Spracovanie technickej dokumentácie kompletného systému ochrany pred zásahom blesku a prepätia pre daný objekt
  • Dodanie a inštalovanie bleskozvodu/ov podľa dokumentácie
  • Preukázanie bezpečného stavu odbornou prehliadkou a skúškou

Dopyt