Web používa súbory cookies. Prehliadaním vyjadrujete súhlas s ich používaním. Chcem vedieť viac.
Od 25. mája 2018 zdieľame všetky informácie v súlade s GDPR

Spoločnosť VADIAS ako Akreditované stredisko elektrotechnikov (Č. oprávnenia VVZ-0024/15-05.1 ) vydáva osvedčenia na činnosti na technickom zariadení elektrickom  podľa §20, §21, §22 a §23 a takisto zabezpečuje Aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov (Zák. NR SR č. 124/2006 Z. z.).

Odborná príprava a skúšky sú realizované ako pre jednotlivcov, tak i pre skupiny pracovníkov konkrétnych firiem. Zatiaľ, čo individuálna odborná príprava prebieha vo vlastných školiacich priestoroch, odborná príprava pre firmy sa organizačne (čas, miesto) prispôsobuje požiadavkám klienta. Takýmto spôsobom prešlo odbornou prípravou a získali osvedčenia stovky pracovníkov technických a technologických firiem pôsobiacich na Slovensku.

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508 / 2009 Z.z. stanovuje, že činnosti na technickom zariadení elektrickom môže podľa odbornej spôsobilosti vykonávať:

§ 20 - poučená osoba

Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenie elektrické, alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.​

§21 - elektrotechnik
§22 - Samostatný elektrotechnik
§23 - Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky

Dopyt