Web používa súbory cookies. Prehliadaním vyjadrujete súhlas s ich používaním. Chcem vedieť viac

VADIAS is accredited center of electricians in Slovak Republic (permission VVZ-0024/15-05.1 ) - Certificates according to §20, §21, §22 and §23 by a law 124/2006 Z. z.
  

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508 / 2009 Z.z. stanovuje, že činnosti na technickom zariadení elektrickom môže podľa odbornej spôsobilosti vykonávať:

§ 20 - poučená osoba

Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenie elektrické, alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.​

§21 - elektrotechnik
§22 - Samostatný elektrotechnik
§23 - Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky

Request